Firemné a verejné priestory

Tlačiť

aeroTHERM samozrejme dokáže vytvoriť podmienky pre komfortnú tepelnú pohodu v administratívnych budovách, výrobných i skladovacích objektoch a vo verejných priestoroch. Tepelná pohoda je priamo spätá s vnútorným prostredím. Kvalita vnútorného prostredia pracoviska ovplivňuje výkonnosť zamestnancov.

aeroTHERM dokáže nielen znížiť prevádzkové náklady (kúrenie, chladenie), ale tiež zvýšiť produktivitu práce. Zníženie spotreby energie na prevádzkovanie budov verejnej moci, tj. úradov, škôl a pod. až na možné minimum (tzv. takmer nulová spotreba) je predmetom Európskej smernice 2010/31/EU.

aeroTHERM môže významne pomôcť splniť záväzky, ktoré z uvedenej smernice vyplývajú. A to aj u budov, ktoré sú pamiatkové chránené.